กลอน ไม่ได้ขอ

12 Mar

ไม่ได้ขอ ให้เทอ มารักฉัน

 

ไม่ได้ขอ ให้ผูกพัน ให้หวั่นไหว

 

ไม่ได้ขอ ให้สงสาร ให้ห่วงใย

 

ไม่ได้ขอ ให้อยู่ใกล้ คอยสบตา

 

ไม่ได้ขอ ความผูกพัน อย่างลึกซึ้ง

 

ไม่ได้ขอ ให้คิดถึง ให้มาหา

 

ไม่ได้ขอ ให้เทอนั้น คืนกลับมา

 

ไม่อยากขอ เพราะรู้ว่า .. ไม่มีวัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: